Overslaan en naar de inhoud gaan
Vorige blog Volgende blog

ISO 9001: NIRAS opnieuw gecertificeerd na externe audit

Portret_Veerle Stroobant

Het beheer van radioactief afval is sterk gereguleerd door koninklijke besluiten, nationale wetten, Europese en internationale richtlijnen en normen, en door specificaties voor kwaliteitszorg, die gevolgen hebben voor de hele keten.

Eind 2023 werd de ISO 9001-certificering van NIRAS verlengd. 

Veerle Stroobant, coördinatrice Interne organisatiebeheersing en continu verbeteren, vertelt ons meer over het kwaliteitsbeheersysteem van NIRAS en de conclusies van deze audit. 

Veerle, wat zijn de reglementaire eisen in de sector van het radioactieve afval?

Veerle: “Het beheer van radioactief afval is sterk gereguleerd door koninklijke besluiten, nationale wetten, Europese en internationale richtlijnen en normen, en door specificaties voor kwaliteitszorg, die gevolgen hebben voor de hele keten. 

Zo verplicht het koninklijk besluit van 30 november 2011 alle nucleaire exploitanten op Belgisch grondgebied een geïntegreerd beheersysteem (IMS – Integrated Management System) op te zetten. NIRAS heeft de strategische beslissing genomen om in dit IMS al haar activiteiten als beheerder van radioactief afval én als nucleair exploitant op te nemen." 

Kun je nog eens herhalen wat een IMS (Integrated Management System) precies is?

Veerle: "Een IMS combineert een reeks bedrijfsspecifieke instrumenten, methodes en werkwijzen in één systeem. Het stelt het bedrijf in staat zijn werking en organisatie te beschrijven, zijn processen en activiteiten te verduidelijken en zijn efficiëntie te verhogen. De systematische controle en verbetering van al de processen maken het vervolgens mogelijk de gestelde doelen te bereiken. De doelstelling is te allen tijde performant te zijn, de performantie te bewaken en indien nodig, ze te verbeteren. "

Fin octobre, la certification ISO 9001 de l'ONDRAF a été renouvelée à la suite d’un audit.
1 / 1
Fin octobre, la certification ISO 9001 de l'ONDRAF a été renouvelée à la suite d’un audit.

Wat is de basis van ons IMS?

Veerle: "De ISO 9001-norm en wettelijke bepalingen liggen aan de basis van ons IMS. In het begin van de jaren 2000 behaalde NIRAS reeds de ISO 9001-certificering. Deze norm combineert de beste kwaliteitspraktijken met de specifieke veiligheidsvereisten in verband met het beheer van radioactief afval. De acties van NIRAS kaderen immers in een permanente kwaliteitslogica, door op alle niveaus de wettelijke en reglementaire voorschriften nauwgezet na te leven, waarbij de nucleaire veiligheid absolute prioriteit heeft, zowel op operationeel vlak als op lange termijn. 

Onze oplossingen voldoen aan strenge (inter)nationale veiligheidsnormen, met als belangrijkste principes dat ze de radioactiviteit isoleren, insluiten en vasthouden. Om het prioritaire belang van veiligheid steeds en overal in de praktijk te brengen, heeft NIRAS een programma voor een Veiligheidscultuur uitgewerkt die steunt op uitmuntendheid, verantwoordelijkheid en continue verbetering. Anders dan vorige jaren werd het programma Veiligheidscultuur als rode draad meegenomen tijdens de audit. De auditeurs gaven aan dat onze Veiligheidscultuur zich efficiënt doorvertaalt in onze activiteiten en proceswerking."

Eind oktober werd onze ISO 9001-certificering verlengd na een audit. Wat waren de conclusies van deze audit?

Veerle: "In oktober 2023 werd een hercertificeringsaudit voor de ISO 9001-norm uitgevoerd door de onafhankelijke certificeringsinstelling DNV. De audit was een succes. Alle processen van NIRAS werden geauditeerd, van sturende processen (zoals Visie en Strategie, Interne Organisatiebeheersing) over kernprocessen (zoals het Acceptatiesysteem van radioactief afval) tot ondersteunende processen (zoals Communicatie, Human Resource Management). Er werd geen enkele non-conformiteit vastgesteld ten opzichte van de eisen die in de norm staan. Er werden slechts enkele observaties en verbeterpunten geformuleerd. Een voorbeeld van een aanbeveling is het aantoonbaar maken van acties die werden uitgevoerd naar aanleiding van Lessons Learned

We gaan deze aanbevelingen zeker meenemen in onze manier van werken, in het kader van de continue verbetering van de kwaliteit en de veiligheid.  

Los van de vaststellingen hebben we de auditoren goede voorbeelden kunnen voorleggen van hoe processen hun werking afstemmen op de Plan, Do, Check, Act-cyclus. De Plan, Do, Check, Act-cyclus is een methode om de proceswerking continu te verbeteren waarbij alle activiteiten op verschillende niveaus worden gepland (P), uitgevoerd (D), gecontroleerd ( C ) en bijgestuurd (A).

Binnen NIRAS stellen we ons continu in vraag om onze werking te optimaliseren via verschillende interne en externe controleprocessen die het hele jaar door plaatsvinden."