Nieuws

Follow us

05 februari 2019

NIRAS dient veiligheidsdossier oppervlakteberging opnieuw in

2017_Bergingsmodules - Modules de stockage_ONDRAF/NIRAS

NIRAS diende haar aangepaste veiligheidsdossier in bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Het dossier maakt deel uit van de vergunningsaanvraag voor de oppervlaktebergingsinstallatie in Dessel.

NIRAS bereidt in Dessel de bouw voor van een oppervlaktebergingsinstallatie voor al het Belgische laag- en middelactieve kortlevende afval. Het concept voor de bergingsinstallatie werd uitgetekend in nauw overleg met de lokale bevolking, vertegenwoordigd door de partnerschappen STORA (Dessel) en MONA (Mol). Om te kunnen starten met de bouw van de installatie en ze daarna te exploiteren, vroeg NIRAS in 2013 een nucleaire vergunning aan bij het FANC.

 

Veiligheidsdossier geoptimaliseerd

 

Het belangrijkste onderdeel van de vergunningsaanvraag is het veiligheidsdossier. Dat document, meer dan 20.000 pagina’s dik, beschrijft alle technische en wetenschappelijke argumenten die de veiligheid van de installatie aantonen op korte en lange termijn.

 

 

 

Na grondig nazicht verklaarde het FANC het dossier in 2013 onvolledig, en stelde NIRAS een driehonderdtal vragen. Eind 2017 werden de laatste vragen beantwoord, in de loop van 2018 verwerkte NIRAS de antwoorden in het dossier. Rudy Bosselaers, programmaleider bij NIRAS: “Het beantwoorden van de vragen was een arbeidsintensief en tijdrovend proces. Het is een erg complex dossier, en het is bovendien de eerste keer dat in België dergelijke installatie gebouwd zal worden.”

 

Vervolg vergunningsprocedure

 

Met het herindienen van het dossier gaat de vergunningsprocedure een volgende fase in. Het FANC maakt een verslag op en legt dat samen met het dossier voor aan de Wetenschappelijke Raad, een onafhankelijk orgaan waarin leden met nucleaire expertise zetelen. Geven zij een voorlopig positief advies, dan volgt nog een heel traject.

 

Zo vindt er een officieel openbaar onderzoek plaats in de omliggende gemeenten. De inwoners van Dessel, Mol, Retie, Kasterlee en Geel krijgen de kans om het veiligheidsdossier in te kijken en opmerkingen te formuleren. Ook de provincie Antwerpen en de Europese Commissie zullen gehoord worden. Het FANC bundelt alle opmerkingen en legt ze voor aan de Wetenschappelijke Raad, die een gemotiveerd voorlopig advies geeft en voorlopige vergunningsvoorwaarden opstelt.

 

NIRAS heeft vervolgens dertig dagen de tijd om te reageren. Zodra dat gebeurd is, spreekt de Wetenschappelijke Raad een definitief advies uit. De vergunning wordt daarna uitgereikt via een koninklijk besluit. Na de bouw volgt de laatste stap: het FANC controleert de installaties en toetst ze aan de vergunningsvoorwaarden. Pas als de installaties worden goedgekeurd, bevestigt de koning de vergunning voor de bouw en de exploitatie.

 

Als alles vlot verloopt, kan NIRAS midden 2020 de vergunning verwachten. In 2024 zou het eerste afval geborgen worden in de bergingsinstallatie.

Consulteer hier het veiligheidsrapport voor de oppervlaktebergingsinrichting van categorie A-afval in Dessel

Hoofdstuk 1: Organisatie van het dossier en algemene informatie
+
Hoofdstuk 2: Veiligheidsbeleid, -strategie, en -concept
+
Hoofdstuk 4: Karakteristieken van de site en haar omgeving
+
Hoofdstuk 5: Kennis van de fenomenologie van de kunstmatige barrières in hun omgeving
+
Hoofdstuk 7: Ontwerp en constructie van de bergingscolli
+
Hoofdstuk 8: Ontwerp en constructie van de berging
+
Hoofdstuk 10: Sluiting van de berging
+
Hoofdstuk 11: Maatregelen na sluiting (controlefase)
+
Hoofdstuk 12: Stralingsbescherming
+
Hoofdstuk 13: Veiligheidsevaluatie – operationele veiligheid
+
Hoofdstuk 14: Veiligheidsevaluatie - langetermijnveiligheid
+
Hoofdstuk 15: Conformiteitscriteria voor bergingscolli
+
Hoofdstuk 17: Technische specificaties
+