Overslaan en naar de inhoud gaan

NIRAS en SCK CEN versterken samenwerking

Gebouw EURIDICE Mol

NIRAS werkt als kenniscentrum samen met verschillende wetenschappelijke instellingen voor het onderzoek rond het beheer en de berging van radioactief afval. Een van haar bevoorrechte partners is het nucleaire onderzoekscentrum SCK CEN uit Mol. Beide organisaties versterken nu hun samenwerking.

HADES_LR.jpg

NIRAS en SCK CEN zijn al tientallen jaren actief in het ondergrondse laboratorium HADES in Mol, waar een groot deel van het wetenschappelijke onderzoeksprogramma naar geologische berging zich afspeelt. Die dagelijkse samenwerking gebeurt via het economische samenwerkingsverband EURIDICE.

Omdat ook andere onderzoeksdomeinen om een nauwere samenwerking vragen, sloten NIRAS en SCK CEN onlangs een publiek-publieke samenwerkingsovereenkomst (PPS).

Praktische aspecten

“Die overeenkomst gaat veel verder dan de exploitatie van het ondergrondse laboratorium”, vertelt Maarten Van Geet, RD&D-manager bij NIRAS. “Zo omvat de PPS nog acht andere domeinen waarrond we intensiever gaan samenwerken. Het is dus een echte bestendiging van onze samenwerking op lange termijn. Het onderzoek zal zich onder andere concentreren op praktische aspecten van de oppervlakteberging en de geologische berging van het radioactieve afval.”

Bijkomende onderzoeksresultaten

Voor de oppervlakteberging in Dessel zullen alvast twee domeinen bijkomende onderzoeksresultaten opleveren. Maarten Van Geet: “Een eerste onderzoek neemt het gebruik van cementhoudende materialen in de hele keten van radioactief afvalbeheer onder de loep. Denk aan conditioneringsmatrices of de ontwikkeling en optimalisatie van kunstmatige barrières voor berging. Een ander onderzoek zal de focus leggen op de karakterisatie van het afval. De onderzoekers zullen meer bepaald technieken ontwikkelen om extra analyses te doen op het afval voordat het naar de bergingsinstallatie gaat.”

Nucleaire knowhow

Een van de doelen van de samenwerkingsovereenkomst is om de expertise rond radioactief afval in ons land binnen de twee organisaties te verankeren. De samenwerking is dus een optimale manier om ervoor te zorgen dat de kennis die we opdoen, aanwezig blijft in ons land. Zo garanderen we het behoud en de verdere ontwikkeling van de nucleaire knowhow in deze regio en in België.

Maarten Van Geet (ONDRAF/NIRAS)

“De samenwerkingsovereenkomst gaat veel verder dan de exploitatie van het ondergrondse laboratorium HADES.”

Maarten Van Geet, NIRAS