Overslaan en naar de inhoud gaan

Overheidsopdrachten

Wanneer de overheid bepaalde diensten, leveringen, werken wil bestellen bij ondernemingen, dan moet zij de wetgeving voor overheidsopdrachten naleven. U kunt als onderneming uw dienstverlening aanbieden aan NIRAS, maar NIRAS kan enkel bestellingen plaatsen volgens specifieke regels en procedures, waarbij u samen met andere ondernemingen meedingt naar een opdracht.

Hoe werkt het?

Als NIRAS een opdracht voor diensten, leveringen of werken wil bestellen, dan is NIRAS verplicht om de opdracht in de meeste gevallen openbaar te maken aan het publiek. Hierop zijn echter uitzonderingen mogelijk. Bij de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking mag NIRAS zelf een aantal kandidaten aanschrijven zonder de opdracht bekend te maken. NIRAS maakt haar aanbestedingen bekend via het Bulletin der Aanbestedingen (BDA). Sinds 1 januari 2011 worden de aankondigingen in het BDA bijgehouden in e-Notification, een online platform waar alle overheden in België hun aanbestedingen bekendmaken.

 

Ontdek meer info op www.publicprocurement.be