Follow us

 

 

 

 

Overheidsopdrachten

Wanneer de overheid bepaalde diensten, leveringen, werken wil bestellen bij ondernemingen, dan moet zij de wetgeving voor overheidsopdrachten naleven. U kunt als onderneming uw dienstverlening aanbieden aan NIRAS, maar NIRAS kan enkel bestellingen plaatsen volgens specifieke regels en procedures, waarbij u samen met andere ondernemingen meedingt naar een opdracht.

Hoe werkt het?

Als NIRAS een opdracht voor diensten, leveringen of werken wil bestellen, dan is NIRAS verplicht om de opdracht in de meeste gevallen openbaar te maken aan het publiek. Hierop zijn echter uitzonderingen mogelijk. Bij de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking mag NIRAS zelf een aantal kandidaten aanschrijven zonder de opdracht bekend te maken. NIRAS maakt haar aanbestedingen bekend via het Bulletin der Aanbestedingen (BDA). Sinds 1 januari 2011 worden de aankondigingen in het BDA bijgehouden in e-Notification, een online platform waar alle overheden in België hun aanbestedingen bekendmaken.

 

Ontdek meer info op www.publicprocurement.be

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
 • Terreinvoorbereidingswerken site oppervlakteberging Dessel

  Question?

  15 februari 2017

  Referentie: Ondraf/Niras-NOCA 2014-1966-F02
  BDA-nummer: 2017-504683
  Datum van publicatie: 15/02/2017
  Datum voor de indiening van de kandidaturen: 30/03/2017


  Beschrijving: De hoofdlijnen van de geplande werken zijn:

   

  • het realiseren van voorbereidende werken: werfinstallatie, uitvoeringsstudies, plaatsbeschrijving, rooien van bomen en beplanting, topografische opmetingen van het terrein;
  • het realiseren van de nodige grondwerken:
  • afgraven teelaarde;
  • nivellering/ophoging terrein;
  • uitgraving infiltratiebekken;
  • tijdelijke grondwaterverlaging tijdens de werken (plaatselijk ter hoogte van de bekkens);
  • het plaatsen van geotextielen en grondverstevigende elementen zoals schanskorven;
  • het aanleggen van een diverse kabelgoten en trekbuizen met betonnen inspectieputten;
  • het uitvoeren van de definitieve omheining van de site (enkel de omheining, de veiligheidsvoorzieningen worden later geïnstalleerd);
  • het plaatsen van nutsleidingen op de toekomstige site;
  • groenaanleg
  • alle administratieve aspecten (constructiedossier, plannen, technische fiches, ...)

  Meer info

 • Realisatie Doseerinstallatie IPM

  Question?

  20 februari 2017

  Referentie: Ondraf/Niras-NOCA 2016-0552-F02 
  BDA-nummer:
  2017-504999 
  Datum van publicatie: 17/02/2017
  Datum voor de indiening van de kandidaturen: 31/03/2017

  Beschrijving:
  Op 23 juni 2006 heeft NIRAS, via de beslissing van de Ministerraad, de opdracht gekregen om het geïntegreerd project voor oppervlakteberging van radioactief afval van categorie A in de gemeente Dessel verder uit te werken.

  Een van de projectonderdelen is de Installatie voor de Productie van Monolieten (IPM) die zal gebouwd worden op de site BP1. Belgoprocess zal exploitant zijn van de IPM, NIRAS treedt op als bouwheer.

  Voor de bouw van de IPM werd reeds een overheidsopdracht gelanceerd (NOCA 2012-2224) die de realisatie van het gebouw en nagenoeg alle technieken omvat. Een deel dat niet opgenomen was, is de zogenaamde doseerinstallatie. Deze installatie heeft de productie van mortel als doel: de droge grondstoffen worden er opgeslagen, gedoseerd en getransporteerd en in de menger wordt de natte mix aangemaakt die nadien verpompt wordt. Onderhavige opdracht heeft als voorwerp de levering en installatie van de doseerinstallatie.

  De doseerinstallatie wordt opgebouwd binnen de IPM, de realisatie van de gebouwschil zit dus in opdracht NOCA 2012-2224 en de pilootaannemer van die opdracht zal ook de leverancier van onderhavige opdracht mee coördineren voor de aspecten 'ruimte en tijd'.

  De Doseerinstallatie bestaat o.a. uit volgende onderdelen:

  • Ondersteuningsconstructies (staalbouw, bordessen en toegangstrappen)
  • Silo's en toebehoren (zowel piping- als onderhouds- en inspectie platvormen)
  • Doseer- en weeginstallaties/weegsystemen
  • Menginstallatie en toebehoren (zowel voor natte als droge menging), bestaande uit een menger, een roerkuip en de pompinstallatie.
  • Automatisch hogedruk reinigingssysteem en een manueel hogedruk reinigingssysteem.
  • Transportsysteem voor droge grondstoffen bestaande uit doseerschroeven, batchcontainers, liftsystemen, …
  • Leidingencircuit inclusief pompen, afsluiters, …
  • Interne transportmiddelen (o.a. batchcontainers, manipulator / lift, …)
  • Alle nodige voedingen, sturingen en automatisatie, sensoren, …
  • Diverse zoals, pneumatiek, hijsapparatuur, …
  • Stofbeheersing

  De opdracht omvat al de bovenstaande onderdelen inclusief de constructie, de opstart van de installatie met product; inclusief een geslaagde capaciteitstest.

   

  Meer info

HEb je vragen of wens je meer informatie?

 

contacteer ons