Overslaan en naar de inhoud gaan

Overheidsopdrachten

Wanneer de overheid bepaalde diensten, leveringen, werken wil bestellen bij ondernemingen, dan moet zij de wetgeving voor overheidsopdrachten naleven. U kunt als onderneming uw dienstverlening aanbieden aan NIRAS, maar NIRAS kan enkel bestellingen plaatsen volgens specifieke regels en procedures, waarbij u samen met andere ondernemingen meedingt naar een opdracht.

Hoe werkt het?

Als NIRAS een opdracht voor diensten, leveringen of werken wil bestellen, dan is NIRAS verplicht om de opdracht in de meeste gevallen openbaar te maken aan het publiek. Hierop zijn echter uitzonderingen mogelijk. Bij de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking mag NIRAS zelf een aantal kandidaten aanschrijven zonder de opdracht bekend te maken. NIRAS maakt haar aanbestedingen bekend via het Bulletin der Aanbestedingen (BDA). Sinds 1 januari 2011 worden de aankondigingen in het BDA bijgehouden in e-Notification, een online platform waar alle overheden in België hun aanbestedingen bekendmaken.

 

Ontdek meer info op www.publicprocurement.be

Aankondiging - Bouw Caissonfabriek
12 mei 2017

Aankondiging - Bouw Caissonfabriek

Referentie:  Ondraf/Niras-NOCA 2016-2092

BDA-nummer:2017-514848

Datum van publicatie: 12/05/2017

Datum voor de indiening van de kandidaturen:13/07/2017

 

Beschrijving:

Op 23 juni 2006 heeft NIRAS, via de beslissing van de Ministerraad, de opdracht gekregen om het geïntegreerd project voor oppervlakteberging van radioactief afval van categorie A in de gemeente Dessel verder uit te werken.

Een van de projectonderdelen is de caissonfabriek die zal gebouwd worden te Mol/Dessel. In de caissonfabriek zullen caissons inclusief deksel worden aangemaakt. Deze caissons zijn een essentieel onderdeel van de monolieten, de bergingseenheden voor de oppervlakteberging van categorie A afval. Het doel van de caissonfabriek is het aanmaken van kwaliteitsvolle caissons/deksels en de beoogde productiecapaciteit bedraagt 1000 caissons/deksels per jaar. In de caissonfabriek kunnen eveneens prefab afschermingsplaten worden aangemaakt die nodig zijn bij de uitbating van de oppervlakteberging van categorie A afval.

Deze opdracht heeft als voorwerp de realisatie van de caissonfabriek. Deze is gelegen buiten de nucleaire site, het betreft immers een conventionele (i.e. niet-nucleaire) installatie.

De belangrijkste onderdelen van de caissonfabriek zijn:

  • een wapeningszone om de wapening voor de caissons voor te bereiden;
  • een betoncentrale om het beton voor de caissons aan te maken;
  • een productiezone waar de caissons worden gemaakt;
  • een opslagzone om de geproduceerde caissons op te slaan, in afwachting van hun afvoer naar IPM;
  • een kantoorgedeelte met onder meer een betonlabo.