Overslaan en naar de inhoud gaan

Vergunningstraject

2019_Bergingsmodules-Modules de stockage_ONDRAFNIRAS

Om de oppervlaktebergingsinstallatie te bouwen en daarna te exploiteren, heeft NIRAS twee vergunningen nodig:

  • een nucleaire vergunning
  • een omgevingsvergunning

Voor beide vergunningen moeten we een vergunningstraject doorlopen. We stellen ook een project-milieueffectrapport (project-MER) op dat de mogelijke milieu-impact van de installatie onderzoekt.

Twee vergunningen

Nucleaire vergunning

De nucleaire vergunning wordt uitgereikt per koninklijk besluit. NIRAS vroeg de vergunning in 2013 aan bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).

Het belangrijkste onderdeel van die aanvraag is het veiligheidsdossier. Dat is een lijvig document dat alle technische en wetenschappelijke argumenten beschrijft die de veiligheid van de bergingsinstallatie aantonen op korte en lange termijn.

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning verenigt de vroegere milieu- en bouwvergunning die verplicht is bij de bouw van elk nieuw gebouw.

2014_Natuurbeheer-Gestion de la nature_ONDRAFNIRAS.jpg

Project-MER

NIRAS moet voor het oppervlaktebergingsproject ook een project-milieueffectrapport (project-MER) opstellen. Het rapport onderzoekt de mogelijke impact van de toekomstige bergingsinstallatie op:

  • het leefmilieu
  • de ruimtelijke ordening
  • de stedenbouw

Het project-MER maakt deel uit van beide vergunningsprocedures.

Hoe verlopen beide procedures?

2019_Infografiek vergunningsprocedures cAt_NL