Overslaan en naar de inhoud gaan

Oppervlakteberging in vogelvlucht

De oppervlaktebergingsinstallatie zal gebouwd worden op het grondgebied Dessel, grenzend aan de gemeente Mol. De verschillende gebouwen op de site zijn ingeplant op een logische manier. Op die manier zijn de afstanden die het afval, de caissons en de monolieten moeten afleggen zo kort mogelijk.

bergingensite
2014_Kade en ontsluitingsweg - Quai et voie de désenclavement_ONDRAFNIRAS.jpg

1. Kade en ontsluitingsweg

Bepaalde grondstoffen en bouwmaterialen voor de oppervlaktebergingsinstallatie worden aangevoerd via het kanaal Bocholt-Herentals. Door voor binnenvaart te kiezen, voorkomt NIRAS duizenden vrachtwagentransporten. Ze stimuleert haar aannemers dan ook om zoveel mogelijk materialen per schip aan te voeren.

Lees meer
2010_Caissonfabriek - Usine de caissons_ONDRAFNIRAS.jpg

2. Caissonfabriek

Het afval wordt verpakt in grote betonnen kisten of caissons. De caissons worden op de site gemaakt, in de caisson-fabriek. Zo kan NIRAS de kwaliteit bewaken en zijn er altijd voldoende caissons in voorraad. Bovendien zorgen we zo voor lokale tewerkstelling en is er geen impact op de mobiliteit in de streek. De caissonfabriek ligt nabij de bergingsmodules, tussen de kade en de Installatie voor de productie van monolieten (IPM).

Lees meer
2014_Installatie voor de productie van monolieten - Installation de production de monolithes_ONDRAFNIRAS.jpg

3. Installatie voor de productie van monolieten (IPM)

In de IPM wordt het afval in de caissons geplaatst. De caissons worden daarna opgevuld met mortel en afgesloten met een deksel. Zo ontstaat een monoliet.

De monolieten ondergaan een grondige controlebeurt voor ze naar de bergingsmodules worden gevoerd. De IPM bevindt zich tussen de caissonfabriek en de huidige opslaggebouwen. Een treinspoor zorgt voor een verbinding met de bergingsmodules.

Lees meer
Bergingsmodules.jpg

4. Bergingsmodules

De bergingsmodules zijn de betonnen bunkers waarin de monolieten met afval geborgen worden. Ze worden verdeeld over twee zones en komen ten westen van de IPM te liggen. De modules vormen samen met de monolieten een belangrijke barrière die het afval insluit en afzondert van mens en milieu. Tijdens de exploitatiefase beschermt een stalen dak de bergingsmodules tegen weer en wind.

Lees meer
2014_Toegangscluster - Cluster d'accès_ONDRAFNIRAS.jpg

5. Toegangscluster

De toegangscluster vormt de toegang tot de bergingssite en bestaat uit drie gebouwen. Eén daarvan bevat de kantoor-ruimtes en de controlezaal. De andere gebouwen omvatten een werkplaats, opslagruimtes en technische installaties. De toegangscluster bevindt zich in de zuidwestelijke hoek van de bergingssite, vlak naast de ontsluitingsweg.

Lees meer
2018_Opslaggebouwen - Bâtiments d'entreposage_ONDRAFNIRAS.jpg

6. Opslaggebouwen

Een deel van het bestaande afval voor de oppervlaktebergingsinstallatie wordt door Belgoprocess momenteel opgeslagen in opslag-gebouwen vlak bij de IPM. Zo blijft de transportafstand van dit afval minimaal.

Lees meer
2016_TABLOO Noordoost voorplein - Esplanade nord-est_ONDRAFNIRAS.jpg

7. Bezoekerscentrum Tabloo

Tabloo is het nieuwe bezoekers- en ontmoetingscentrum in Dessel over radioactiviteit, het beheer van radioactief afval en het onderzoek naar nucleaire toepassingen. Naast de expo heeft Tabloo ook interessante troeven voor de lokale gemeenschap zoals polyvalente ruimtes en een grote theaterzaal. In het landschapspark kunnen kinderen zich uitleven op het natuurlijke speelparcours. Tabloo bevindt zich vlak bij de bergingssite. 

Lees meer
Testwand demonstratieproef

8. Demonstratieproef en proefafdekking

De toekomstige bergingsinstallatie moet voldoen aan alle voorwaarden beschreven in het veiligheidsdossier. NIRAS bouwt daarom testopstellingen van alle onderdelen van de installatie. Materialen en constructietechnieken worden tot in detail bestudeerd en geoptimaliseerd. Zo bouwden we al prototypes van de monolieten en van de modules. Binnenkort volgt nog een proefopstelling van de permanente afdekking.

Lees meer

Impuls voor de regio

De bouw van verschillende onderdelen van het oppervlaktebergingsproject zal gedurende enkele jaren meer dan tweehonderd mensen rechtstreeks aan het werk zetten. Daarnaast zorgt het project ook voor indirecte werkgelegenheid, onder meer bij leveranciers van bouwmaterialen. Bovendien zullen de exploitatie van de bergingssite en alle bijhorende activiteiten in een volgende fase goed zijn voor een vijftigtal voltijdse arbeidsplaatsen.

Lees meer