Overslaan en naar de inhoud gaan

Oppervlakteberging in vogelvlucht

De oppervlaktebergingsinstallatie zal gebouwd worden op het grondgebied Dessel, grenzend aan de gemeente Mol. De verschillende gebouwen op de site worden ingeplant volgens een logische keten. Op die manier zijn de afstanden die het afval, de caissons en de monolieten moeten afleggen zo kort mogelijk.

bergingensite
2014_Kade en ontsluitingsweg - Quai et voie de désenclavement_ONDRAFNIRAS.jpg

1. Kade en ontsluitingsweg

Bepaalde grondstoffen en bouwmaterialen voor de oppervlaktebergingsinstallatie worden aangevoerd via het kanaal Bocholt-Herentals. Door voor binnenvaart te kiezen, voorkomt NIRAS duizenden vrachtwagentransporten. Ze stimuleert haar aannemers dan ook om zoveel mogelijk materialen per schip aan te voeren.

Lees meer
2010_Caissonfabriek - Usine de caissons_ONDRAFNIRAS.jpg

2. Caissonfabriek

Het afval wordt verpakt in grote betonnen kisten of caissons. De caissons worden op de site gemaakt, in de caisson-fabriek. Zo kan NIRAS de kwaliteit bewaken en zijn er altijd voldoende caissons in voorraad. Bovendien zorgen we zo voor lokale tewerkstelling en is er geen impact op de mobiliteit in de streek. De caissonfabriek ligt nabij de bergingsmodules, tussen de kade en de Installatie voor de productie van monolieten (IPM).

Lees meer
2014_Installatie voor de productie van monolieten - Installation de production de monolithes_ONDRAFNIRAS.jpg

3. Installatie voor de productie van monolieten (IPM)

In de IPM wordt het afval in de caissons geplaatst. De caissons worden daarna opgevuld met mortel en afgesloten met een deksel. Zo ontstaat een monoliet.

De monolieten ondergaan een grondige controlebeurt voor ze naar de bergingsmodules worden gevoerd. De IPM wordt ingeplant tussen de caissonfabriek en de huidige opslaggebouwen. Een treinspoor zorgt voor een verbinding met de bergingsmodules.

Lees meer
Bergingsmodules.jpg

4. Bergingsmodules

De bergingsmodules zijn de betonnen bunkers waarin de monolieten met afval geborgen worden. Ze worden verdeeld over twee zones en komen ten westen van de IPM te liggen. De modules vormen samen met de monolieten een belangrijke barrière die het afval insluit en afzondert van mens en milieu. Tijdens de exploitatiefase beschermt een stalen dak de bergingsmodules tegen weer en wind.

Lees meer
2014_Toegangscluster - Cluster d'accès_ONDRAFNIRAS.jpg

5. Toegangscluster

De toegangscluster vormt de toegang tot de bergingssite en bestaat uit drie gebouwen. Eén daarvan bevat de kantoor-ruimtes en de controlezaal. In de andere gebouwen worden een werkplaats, opslagruimtes en technische installaties ondergebracht. De cluster komt in de zuidwestelijke hoek van de bergingssite, vlak naast de ontsluitingsweg.

Lees meer
2018_Opslaggebouwen - Bâtiments d'entreposage_ONDRAFNIRAS.jpg

6. Opslaggebouwen

Het afval voor de oppervlaktebergingsinstallatie wordt door Belgoprocess momenteel nog opgeslagen in opslag-gebouwen op de site. De opslaggebouwen liggen vlak bij de IPM. Zo blijft de transportafstand van het afval minimaal.

Lees meer
2016_TABLOO Noordoost voorplein - Esplanade nord-est_ONDRAFNIRAS.jpg

7. Bezoekerscentrum Tabloo

Dicht bij de bergingssite komt het bezoekerscentrum Tabloo. Het centrum belooft een leerrijke belevenis te worden voor jong en oud rond radioactiviteit en radioactief afval. Tabloo dient ook als toeristische trekpleister voor de regio, met interessante troeven voor de lokale gemeenschap zoals polyvalente ruimtes en een grote theaterzaal. Het centrum wordt omringd door een landschapspark waar kinderen zich kunnen uitleven in speciaal aangelegde speelzones.

Lees meer
Testwand demonstratieproef

8. Demonstratieproef en proefafdekking

De toekomstige bergingsinstallatie moet voldoen aan alle voorwaarden beschreven in het veiligheidsdossier. NIRAS bouwt daarom testopstellingen van alle onderdelen van de installatie. Materialen en constructietechnieken worden tot in detail bestudeerd en geoptimaliseerd. Zo bouwden we al prototypes van de monolieten en van de modules. In de toekomst volgt nog een proefopstelling van de permanente afdekking.

Lees meer
Werf IPM - Chantier IPM

Stand van zaken

NIRAS kan pas starten met de bouw van de bergingsmodules wanneer ze een nucleaire vergunning heeft. We vroegen die vergunning in 2013 aan bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Dat was het startschot voor een uitgebreide vergunningsprocedure, die ook vandaag nog loopt. In afwachting worden alvast de aangrenzende installaties gebouwd.

Lees meer

Impuls voor de regio

De bouw van verschillende onderdelen van het oppervlaktebergingsproject zal gedurende enkele jaren meer dan tweehonderd mensen rechtstreeks aan het werk zetten. Daarnaast zorgt het project ook voor indirecte werkgelegenheid, onder meer bij leveranciers van bouwmaterialen. Bovendien zullen de exploitatie van de bergingssite en alle bijhorende activiteiten in een volgende fase goed zijn voor een vijftigtal voltijdse arbeidsplaatsen.

Lees meer