Overslaan en naar de inhoud gaan
NIRAS blog

IN DE KIJKER

Interview Valentine Vanhove-portrait 1

NIRAS viert dit jaar haar 40-jarig bestaan. In dit interview blikt Valentine Vanhove, secretaris-generaal, terug op de fundamenten van NIRAS: haar missies, haar identiteit, haar bijzonderheden, haar realisaties en haar toekomstige uitdagingen.

ONDRAFNIRAS

In 1982 krijgt NIRAS haar eerste opdracht: het definiëren en uitvoeren van een gecoördineerd, efficiënt en veilig beheerbeleid, op korte en lange termijn, voor al het radioactieve afval dat op Belgisch grondgebied aanwezig is. Het begin van een nieuwe industriële sector en veertig jaar geschiedenis... Op 8 augustus 1980 keurde het Belgisch Parlement een wet goed tot oprichting van een instelling verantwoordelijk voor het beheer van radioactief afval, die later de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (NIRAS) zou worden.

Render geologische berging
Een eerste stap naar diepe berging van hoogradioactief en/of langlevend afval in België

Op 22 november 2022 werd in het Belgisch Staatsblad een koninklijk besluit gepubliceerd, dat de eerste reglementaire akte vormt met het oog op de formele vaststelling van een Nationale beleidsmaatregel voor het langetermijnbeheer van hoogradioactief en/of langlevend afval in België. Het bekrachtigt de principebeslissing voor diepe berging op Belgisch grondgebied, zoals aanbevolen door NIRAS, en legt de basis om in een later stadium en binnen een duidelijk kader de uitvoeringsmodaliteiten vast te stellen. Deze zullen geleidelijk worden bepaald tijdens een participatief, transparant en stapsgewijs besluitvormingsproces dat zal leiden tot de keuze van een of meer uitvoeringssites. België neemt zo zijn verantwoordelijkheid en stelt alles in het werk om te voorkomen dat onnodige lasten worden doorgeschoven naar de toekomstige generaties.

firebird immersive experience about deep time and the nuclear age

NIRAS viert haar 40-jarig bestaan met een concert van het Belgian National Orchestra op vrijdag 2 december in Bozar. Daarbij onderzoekt beeldend kunstenaar Eva L’Hoest de uitdagingen die het radioactieve afval stelt voor de huidige en komende generaties. Dat doet L’Hoest aan de hand van vier werken uit het 20ste-eeuwse klassieke muziekrepertoire.

Traitement des métaux

De laatste 12 jaar werd er zo’n 3500 ton radioactief besmette metalen uitgevoerd naar buitenlandse smelterijen. Na verwerking keerde er daarvan slechts 247 ton als radioactief afval terug naar België, het resterende deel kon als gerecycleerd materiaal vrijgegeven worden.

Cyclotron CGR
Geslaagde operatie voor het grootste cyclotron dat ooit in België is ontmanteld

Midden oktober 2022 waren NIRAS en haar partners bijna klaar met het versnijden van de cilinderkop van het grootste cyclotron dat ooit in België is ontmanteld. In dit interview blikken Hughes Van Humbeeck, manager van NIRAS-Site Fleurus, Marine Maggio, ingenieur beheer van radioactief afval en ontmanteling bij Tractebel Engie, en Bart Geerkens, Senior Engineer Nuclear Projects bij Interboring terug op deze technische uitdaging.