Overslaan en naar de inhoud gaan

De job van … Wim Cool

Als veiligheidsingenieur zet Wim Cool mee zijn schouders onder de realisatie van de oppervlaktebergingsinstallatie in Dessel. Daarin wordt de komende decennia al het laag- en middelactieve kortlevende afval in ons land geborgen. Wim controleert samen met zijn collega’s de studies die de veiligheid van de installatie aantonen.

Hoe ben je bij NIRAS terechtgekomen?

“Ik werkte als onderzoeker aan de UGent toen ik eind 1999 een jobadvertentie van NIRAS tegenkwam in de krant. Die sprak me meteen aan door de grote maatschappelijke relevantie van de job: bij NIRAS zou ik mijn expertise kunnen inzetten om oplossingen uit te denken voor het radioactieve afval in ons land. Ik schreef me in voor de sollicitatieprocedure en enkele maanden later kon ik aan de slag als veiligheidsingenieur.”
 

Wat houdt je job precies in?

“Ik volg vooral het laatste wetenschappelijke onderzoek op rond het langetermijnbeheer van radioactief afval. In het begin van mijn loopbaan was ik betrokken bij de veiligheidsstudies naar de berging van de twee soorten afval. Zowel het onderzoek naar hoogactief en/of langlevend afval als dat naar laag- en middelactief kortlevend afval volgde ik op de voet. Enkele jaren later ging ik met een aantal collega’s voltijds werken op het oppervlaktebergingsproject.”

“Ons team is verantwoordelijk voor het veiligheidsdossier. Dat beschrijft alle wetenschappelijke argumenten die de veiligheid van de oppervlaktebergingsinstallatie aantonen op korte en lange termijn. In 2013 dienden we het dossier een eerste keer in bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Dat gebeurde als onderdeel van de aanvraag van de nucleaire vergunning die NIRAS nodig heeft om de berging te bouwen en daarna te exploiteren. Het betekende de start van een uitgebreide procedure.”

Wim Cool (ONDRAF/NIRAS)

Het geeft me energie om elke dag met mijn collega’s aan de veiligheid van de oppervlakteberging te werken. Ons onderzoek draagt bij aan een veilige eindbestemming voor het laag- en middelactieve kortlevende afval in ons land.

Wim Cool, NIRAS

 

Wat is de stand van zaken in de nucleaire vergunningprocedure?

“In 2019 gaf de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen, een onafhankelijk orgaan binnen het FANC, ons een gunstig voorlopig voorafgaand advies over het veiligheidsdossier. Daarin werd ons gevraagd om het dossier aan te vullen met bepaalde plannen, procedures en documenten. Bovendien kregen we de opdracht om enkele extra studies en evaluaties uit te voeren.”

“Dat neemt de nodige tijd in beslag en wordt ook in 2021 een belangrijke uitdaging. Als de Wetenschappelijke Raad het aangevulde dossier opnieuw gunstig evalueert, kan de nucleaire vergunning verleend worden via een koninklijk besluit. Dat zou het startschot zijn om te beginnen met de bouw van de bergingsinstallatie.”
 

Uit welke aspecten van je job haal je de meeste voldoening?

“Het geeft me energie om elke dag in teamverband aan de veiligheid van de oppervlakteberging te werken. Daarnaast is het fijn dat ik de kans krijg om me te ontwikkelen in m’n job. Zo voltooide ik eind vorig jaar de opleiding tot preventieadviseur niveau 1 (voor zijn eindwerk ontving Wim Cool de Prebes Award 2020, red.).”

“En natuurlijk is de maatschappelijke meerwaarde van de job motiverend. Ons onderzoek is niet alleen nuttig op papier, het draagt bij aan een veilige eindbestemming voor het laag- en middelactieve kortlevende afval in België.”