Overslaan en naar de inhoud gaan

Lokale tewerkstelling

Lokaletewerkstelling_Emploilocal_2017_ONDRAFNIRAS.PNG

NIRAS zorgt voor heel wat werkgelegenheid in de regio. En dat zal de komende decennia ook zo blijven. Zowel de bouw als de exploitatie van de bergingsinstallatie zal vele jobs opleveren. Ook bij lokale onderzoeksinstellingen rond radioactief afval zijn verschillende mensen aan de slag.

De activiteiten van Belgoprocess - de industriële dochteronderneming van NIRAS - geven nog een extra impuls aan de regio. Met haar duurzaam aanbestedings-beleid stimuleert NIRAS bovendien de sociale economie.

Oppervlaktebergingsinstallatie

Werf IPM

Bouw bergingsinstallatie

De bouw van de onderdelen van de oppervlaktebergingssite zet zo’n 250 mensen tijdelijk aan het werk. NIRAS koos er trouwens bewust voor om een bepaald onderdeel, de caissonfabriek, op de site zelf op te trekken. Zo wordt immers de lokale tewerkstelling bevorderd. In de caissonfabriek zullen de betonnen kisten of ‘caissons’ geproduceerd worden waarin het afval verpakt wordt.

Tabloo noordoost_nord-est.jpg

Exploitatie bergingsinstallatie

Ook de exploitatie van de bergingssite levert tientallen jobs op. In vier onderdelen van de site zullen jarenlang arbeidskrachten aan de slag zijn:

  • de caissonfabriek;
  • de Installatie voor de productie van monolieten (IPM);
  • de bergingsmodules;
  • en het bezoekerscentrum Tabloo.

Onderzoek

Het onderzoek naar een veilige oplossing voor het langetermijnbeheer van radioactief afval is goed voor vele banen in de regio en wordt de komende decennia verdergezet. NIRAS werkt voor dat onderzoek nauw samen met het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK CEN). Met name binnen EURIDICE: het samenwerkingsverband tussen beide instellingen dat het ondergrondse laboratorium HADES in Mol exploiteert. Ook het SCK CEN zelf is een belangrijke werkgever in de streek.

Belgoprocess

2019_Tewerkstelling - Emploi BP_ONDRAFNIRAS.jpg

Belgoprocess, de industriële dochteronderneming van NIRAS, stelt zo’n 350 mensen tewerk. Het gaat om jobs die te maken hebben met de verwerking van radioactief afval, en met de sanering en ontmanteling van buiten gebruik gestelde nucleaire installaties.

NIRAS en Belgoprocess werkten samen een toekomstvisie tot 2100 uit voor de sites in Dessel en Mol. Daar gaat een investering van 300 miljoen euro mee gepaard.

Duurzaam aanbestedingsbeleid

2014_Natuurbeheer-Gestion de la nature_ONDRAFNIRAS.jpg

Ook mensen met een arbeidshandicap, langdurig werklozen en andere kansengroepen geeft NIRAS uitzicht op werk en maatschappelijke deelname.

Dat doet NIRAS door aannemers sociale voorwaarden op te leggen wanneer ze werken uitvoeren op de bergingssite. Zo werd de beschutte werkplaats Lidwina vzw uit Mol bijvoorbeeld al meerdere keren ingeschakeld om terrein- en groenwerken uit te voeren op de site.