Overslaan en naar de inhoud gaan

Meerwaardeprojecten voor de regio

De lokale bevolking van Dessel en Mol stelde voorwaarden om de oppervlaktebergingsinstallatie voor laag- en middelactief kortlevend afval op hun grondgebied te aanvaarden. Samen met de partnerschappen STORA (Dessel) en MONA (Mol) werkte NIRAS die voorwaarden uit tot sociaal-economische meerwaardeprojecten: initiatieven die op lange termijn bijdragen tot het welzijn en de welvaart in de regio.

2016_TABLOO Noordoost voorplein - Esplanade nord-est_ONDRAFNIRAS.jpg

BEZOEKERSCENTRUM TABLOO

Tabloo is het nieuwe bezoekers- en ontmoetingscentrum in Dessel over radioactiviteit, het beheer van radioactief afval en het onderzoek naar nucleaire toepassingen. Naast de expo heeft Tabloo ook interessante troeven voor de lokale gemeenschap zoals polyvalente ruimtes en een grote theaterzaal. In het landschapspark kunnen kinderen zich uitleven op het natuurlijke speelparcours. Tabloo bevindt zich vlak bij de bergingssite.

Bezoekerscentrum Tabloo
3xG (1).jpg

3XG-GEZONDHEIDSSTUDIE

De 3xG-gezondheidsstudie onderzoekt de impact van leefmilieu, levensstijl en leefgewoonten op de gezondheid van zo'n 300 kinderen en hun moeders uit Dessel, Mol en Retie. Ze vergelijkt ook om de vijf jaar de ziekte- en sterftecijfers van de regio met de gemiddelden in Vlaanderen.

3xG staat voor Gezondheid – Gemeenten – Geboorten. De studie wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van verschillende wetenschappelijke instellingen.

3xG-gezondheidsstudie
Lokaal Fonds - Fonds local

LOKAAL FONDS

Het Lokaal Fonds is een eeuwigdurend fonds waar vele generaties Mollenaars en Desselaars de vruchten van zullen plukken. Het fonds krijgt een startkapitaal van 110 miljoen euro, dat wordt belegd.

Met de opbrengsten van die belegging zullen eeuwenlang projecten en activiteiten worden gefinancierd die de lokale bevolking ten goede komen. Bovendien zal het Lokaal Fonds bijdragen aan het levendig houden van de herinnering rond de bergingsinstallatie.

Lokaal Fonds
2018_Lokale tewerkstelling - Emploi local_ONDRAFNIRAS.jpg

LOKALE TEWERKSTELLING

NIRAS zorgt met haar activiteiten voor tewerkstelling in de regio. De bouw en de exploitatie van de bergingsinstallatie zal heel wat nieuwe jobs opleveren. Ook het onderzoek naar een veilig langetermijnbeheer van radioactief afval creëert werkgelegenheid in de streek rond Dessel en Mol. Dankzij haar duurzaam aanbestedingsbeleid geeft NIRAS de sociale economie bovendien een duwtje in de rug.

Lokale tewerkstelling
2017_Natuurbeheer - Gestion paysages naturels_ONDRAFNIRAS.jpg

NATUURBEHEER

Ongeveer 80% van de toekomstige bergingssite blijft in een eerste fase onbebouwd. Op dat uitgestrekte terrein wil NIRAS de natuur alle kansen geven en het oorspronkelijke heidelandschap herstellen. Die maatregel past in het natuurbeheerplan dat ze liet opstellen. Het plan moet de biodiversiteit en de zachte recreatie in het onbebouwde gebied, zoals wandelen en fietsen, stimuleren.

Natuurbeheer
Nucleaire noodplanning.jpg

NUCLEAIRE NOODPLANNING

De partnerschappen vragen NIRAS initiatieven te nemen om de lokale nucleaire noodplanning te optimaliseren. Het noodplan werd daarom grondig doorgelicht en de verbeterpunten doorgespeeld naar de bevoegde overheden. Daarnaast probeert NIRAS ook zelf een steentje bij te dragen aan de communicatie naar de bevolking.

Nucleaire noodplanning
2014_Duurzame mobiliteit - Mobilité durable_ONDRAFNIRAS.jpg

DUURZAME MOBILITEIT

De bergingssite zal zo weinig mogelijk impact hebben op het wegverkeer. Om vrachtwagentransporten te vermijden, bouwde NIRAS een aanlegkade aan het kanaal Bocholt-Herentals. Zo kunnen materialen en grondstoffen voor de bouw en de exploitatie van de bergingsinstallatie per schip aangevoerd worden.

Duurzame mobiliteit

BEHOUD VAN NUCLEAIRE KNOWHOW

De nucleaire bedrijvigheid in de streek rond Dessel en Mol heeft voor heel wat knowhow in de regio gezorgd. Die expertise wordt internationaal erkend en gewaardeerd.

Het is belangrijk die expertise te koesteren, om ook in de toekomst het radioactief afval veilig te beheren en mensen lokaal tewerk te stellen. NIRAS levert inspanningen voor het behoud van de nucleaire knowhow in de regio. En investeert daarom volop in onderzoek. Ze werkt daarvoor samen met lokale partners:

  • haar industriële dochteronderneming Belgoprocess;
  • het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK CEN) in Mol;
  • en het samenwerkingsverband EURIDICE.