Overslaan en naar de inhoud gaan

Nucleaire noodplanning

iStock_000013695021_Web.jpg

In de regio Mol-Dessel zijn verschillende nucleaire bedrijven gevestigd. Er bestaan nood- en interventieplannen om goed voorbereid te zijn op eventuele incidenten bij die bedrijven.

De verdere optimalisatie van de nucleaire noodplanning is een van de voorwaarden van de partnerschappen STORA en MONA om de bergingsinstallatie op hun grondgebied te aanvaarden.

NIRAS neemt daarom samen met hen initiatieven om de noodplanning in de regio nog te verbeteren.

Lokale initiatieven

NIRAS is alleen bevoegd om een noodplan op te stellen voor de bergingsinstallatie. Voor de rest heeft ze geen bevoegdheden op het vlak van nucleaire noodplanning. Die noodplanning is immers een taak van de federale overheid. Ook provincies, gemeenten, hulpverleners en andere nucleaire bedrijven spelen een belangrijke rol.

NIRAS, STORA en MONA hebben al regelmatig overlegd met de bevoegde overheden over de optimalisatie van de nucleaire noodplanning. En ook in de toekomst zullen ze dat blijven doen.

Ze zetten daarnaast in op lokale initiatieven. Zo lanceerden ze samen met de gemeenten Dessel en Mol een infocampagne en een lespakket waarin wordt uitgelegd wat inwoners moeten doen bij een nucleair incident.

2018_Veilig in 123 - Sûreté en 123_ONDRAFNIRAS.jpg

Infocampagne

Uit een onderzoek van de UAntwerpen bleek dat één op de drie inwoners van Dessel en Mol niet weet wat te doen bij een nucleair incident. Daarom lanceerde NIRAS samen met de partnerschappen en de lokale gemeentebesturen een infocampagne die de drie ‘reflexmaatregelen’ onder de aandacht brengt.

Het bijhorende campagnefilmpje, dat zich afspeelt in Dessel en Mol, illustreert die maatregelen.

Leerlingen noodplanning.JPG

Lespakket 'Veilig in 1-2-3'

Om ook kinderen de reflexmaatregelen bij een nucleaire noodsituatie aan te leren, werd het lespakket ‘Veilig in 1-2-3’ ontwikkeld. Aan de hand van een digitale scheurkalender met filmpjes, raadsels en doe-opdrachten leren de kinderen wat te doen bij een nucleair incident.