Overslaan en naar de inhoud gaan
Terug

Ontwerp project-MER oppervlaktebergingsinstallatie

AfdekkingLR.jpg

In het kader van de toekomstige aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de oppervlaktebergingsinstallatie in Dessel ligt momenteel het ontwerp van het project-milieueffectrapport (project-MER) ter inzage. De initiatiefnemer is de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (NIRAS).

NIRAS bereidt in Dessel de bouw van een oppervlaktebergingsinstallatie voor het Belgische laag- en middelactieve kortlevende afval voor. Het concept van de installatie werd uitgetekend in overleg met de lokale bevolking, vertegenwoordigd door de partnerschappen STORA (Dessel) en MONA (Mol). Om de bergingsinstallatie te mogen bouwen en daarna te exploiteren, heeft NIRAS zowel een federale nucleaire vergunning als een Vlaamse omgevingsvergunning nodig. In het kader van de vergunningsaanvragen moet NIRAS een project-MER indienen.

Wat is een project-MER?

Een project-MER onderzoekt de mogelijke impact van een industrieel project of een infrastructuurproject op het milieu. Het document moet verplicht bij de aanvraag voor de Vlaamse omgevingsvergunning voor de oppervlaktebergingsinstallatie in Dessel worden gevoegd. Het project-MER gaat na welke gevolgen de installatie zal hebben voor het leefmilieu, de ruimtelijke ordening en de stedenbouw.

NIRAS zal één globaal MER indienen, waarin zowel de radiologische als de niet-radiologische impact van de berging aan bod komt.

Concreet wordt er een project-MER opgesteld in het kader van de volgende procedures:

  • de nucleaire vergunningsaanvraag bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Bij deze aanvraag wordt de radiologische impact van de bergingsinstallatie onderzocht;
  • de omgevingsvergunningsaanvraag bij het Vlaamse Gewest. Bij deze aanvraag wordt de niet-radiologische impact van de bergingsinstallatie onderzocht.

Hoe verloopt de Vlaamse procedure?

De opmaak van het project-MER begint met de aanmeldingsfase. In deze fase van de procedure kan de bevolking geraadpleegd worden, maar dat is niet verplicht.

Zo’n inspraakmoment is pas verplicht tijdens het openbaar onderzoek van de omgevingsvergunningsaanvraag. Dat is de volgende fase van de eigenlijke aanvraagprocedure voor de omgevingsvergunning. De bevolking krijgt in die latere fase de kans om bezwaarschriften in te dienen tegen het project. Na het openbaar onderzoek wordt beslist of het project-MER wordt goedgekeurd en of NIRAS een omgevingsvergunning krijgt.

In welke fase zit de procedure op dit ogenblik?

NIRAS legt in de aanmeldingsfase van de Vlaamse procedure het ontwerp van het project-MER (niet-radiologische impact) ter inzage voor aan de bevolking.

U krijgt als burger dus de kans om:

  • informatie te verstrekken over lokale milieuomstandigheden, knelpunten en bezorgdheden;
  • uw mening te uiten over de geplande bouw en exploitatie van de bergingsinstallatie;
  • eventuele alternatieven, milderende maatregelen of compensaties voor te stellen.

Waar en wanneer kunt u het dossier raadplegen?

U kunt zowel het volledige ontwerp van het project-MER als een niet-technische samenvatting raadplegen. Dat kan online, of op papier bij de milieudiensten van de gemeentes Dessel en Mol:

Milieudiensten van Dessel en Mol

  • Hannekestraat 1, 2480 Dessel
  • Molenhoekstraat 2, 2400 Mol

De documenten liggen een maand ter inzage bij de milieudiensten. U kunt uw opmerkingen tot 3 mei 2019 via e-mail sturen naar mer@vlaanderen.be of schriftelijk naar een van de bovenstaande adressen. Vragen kunnen worden gesteld op het adres mer@nirond.be