Overslaan en naar de inhoud gaan
Terug

Oppervlakteberging in Dessel: nieuwe stap vooruit

Bergingsmodules.jpg

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft geoordeeld dat het dossier dat NIRAS indiende over het oppervlaktebergingsproject volledig is.

Het FANC meldde ons dat: “De vergunningsaanvraag werd onderzocht op haar volledigheid zoals vereist door artikel 6.3 van het ARBIS. Behalve conformiteit met de bepalingen vastgelegd in artikel 6.2 van het ARBIS, werden ook de titels, referenties en ondersteunende documenten nagegaan op hun aanwezigheid. Het FANC besluit dat de vergunningsaanvraag met de ontvangen aanvullingen volledig is.”

Ter herinnering: het belangrijkste onderdeel van de vergunningsaanvraag is het veiligheidsdossier. Dit document, meer dan 20 000 pagina’s dik, beschrijft alle technische en wetenschappelijke argumenten die de veiligheid van de installatie op korte en lange termijn aantonen.

Na grondig nazicht verklaarde het FANC het dossier in 2013 onvolledig en stelde het NIRAS een driehonderdtal vragen. Eind 2017 werden de laatste vragen beantwoord en in de loop van 2018 verwerkte NIRAS de antwoorden in het dossier. Rudy Bosselaers, programmaleider bij NIRAS: “Het beantwoorden van de vragen was een arbeidsintensief en tijdrovend proces. Het is een erg complex dossier en het is bovendien de eerste keer dat in België een dergelijke installatie vergund zal worden.”

NIRAS diende in februari 2019 het aangepaste veiligheids-dossier in bij het FANC en eind juli 2019 het aangepaste milieueffectenrapport. Nu de vergunningsaanvraag volledig is verklaard, zal het FANC, samen met zijn filiaal Bel V, deze aanvraag ten gronde evalueren om ze daarna, samen met hun verslag van de veiligheidsevaluatie, voor te leggen aan de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende straling, een onafhankelijk orgaan waarin leden met nucleaire expertise zetelen.

NIRAS verwacht dat het FANC het dossier en het verslag al begin oktober zal voorleggen aan de Wetenschappelijke Raad. De Wetenschappelijke Raad moet een advies uit brengen over de door NIRAS ingediende vergunningsaanvraag. Indien een positief voorlopig advies gegeven wordt, zullen de bevoegde overheden de publieksconsultatie organiseren.

Na verwerking van alle ontvangen adviezen kan het dossier mogelijk eind 2020 een tweede keer voorgelegd worden aan de Wetenschappelijke Raad voor een definitief advies. Indien dit advies positief is, kan de vergunning per koninklijk besluit verstrekt worden. NIRAS verwacht de vergunning ten vroegste eind 2020. In 2024 zou het eerste categorie A-afval geborgen worden in de oppervlaktebergingsinstallatie.

Consulteer hier het veiligheidsrapport voor de oppervlaktebergingsinrichting van categorie A-afval in Dessel

Consulteer hier het informatiedossier op de website van het FANC