Overslaan en naar de inhoud gaan

Behoud van kennis over de berging

2018_Behoud kennis oppervlakteberging - Maintien connaissances stockage en surface1_ONDRAF/NIRAS

Als de laatste monolieten geborgen zijn, is de oppervlaktebergingsinstallatie enkel nog te herkennen aan twee grote heuvels in het landschap. Het is daarom belangrijk dat alle informatie over de bergingsinstallatie van generatie op generatie wordt doorgegeven.

NIRAS is daar vandaag al mee bezig: in 2012 richtten we samen met de partnerschappen STORA en MONA de werkgroep ‘Levend geheugen en kennisbeheer’ op. De werkgroep buigt zich over strategieën om de kennis over de berging te bewaren en de herinnering aan de installatie levendig te houden.

Kennisbeheer

De technische informatie over de oppervlaktebergingsinstallatie moet minutieus worden bijgehouden. Daarvoor wordt een kennisbeheersysteem opgezet dat al die informatie:

  • in kaart brengt;
  • actualiseert;
  • en bewaart.

Dat laatste gebeurt in meerdere talen, op verschillende plaatsen en zowel digitaal als op hoogwaardig kwaliteitspapier. Zo kunnen we de bergingsinstallatie in de toekomst efficiënt blijven opvolgen en - indien nodig - doelgericht ingrijpen.

Levend geheugen
Het volstaat niet dat alleen NIRAS de kennis over de bergingsinstallatie bijhoudt. Die kennis moet ook verankerd worden in het collectieve geheugen van de lokale bevolking. Dat ‘levend geheugen’ vormt een belangrijk aspect van een veilig afvalbeheer in de toekomst. Verschillende initiatieven helpen de herinnering levendig houden:

  • het Leer- en Infopunt Beheer Radioactief Afval (LIBRA) in samenwerking met Thomas More Hogeschool Kempen;
  • het bezoekerscentrum Tabloo;
  • het Lokaal Fonds;
  • de informatiekanalen van NIRAS, STORA en MONA.
2018_MONA_ONDRAF/NIRAS

Door hun jarenlange betrokkenheid bij het oppervlaktebergingsproject vormen de partnerschappen STORA en MONA een onmisbaar onderdeel van het levend geheugen in de regio. Beide partnerschappen waken er dan ook over dat hun opgebouwde kennis over het project wordt overgedragen aan nieuwe vrijwilligers.