Overslaan en naar de inhoud gaan

Lokaal Fonds

2016_Oprichting Lokaal Fonds - Fondation Fonds Local_ONDRAFNIRAS.jpg

Het Lokaal Fonds is een fonds dat eeuwenlang projecten en activiteiten zal ondersteunen die de welvaart en het welzijn in de regio ten goede komen.

Dankzij het fonds zullen Desselaars en Mollenaars ook in een verre toekomst nog de vruchten plukken van het bergingsproject, zolang als de bergingsinstallatie bestaat.

De oprichting van een fonds met een duurzame meerwaarde voor de bevolking van Dessel en Mol was een van de voorwaarden van de partnerschappen STORA en MONA om de installatie op hun grondgebied te aanvaarden.

Duurzame meerwaarde

Logo lokaal fonds

Iedereen welkom

Het Lokaal Fonds zal projecten en activiteiten financieren in het domein van cultuur, milieu, economie, samenleving, gezondheid, veiligheid of welzijn.

Niet enkel verenigingen mogen aankloppen bij het fonds, het is bedoeld voor alle Desselaars en Mollenaars. Privépersonen, ondernemingen, publieke instellingen … Ze kunnen allemaal een projectvoorstel indienen.

Ook toekomstige generaties zullen meegenieten van het Lokaal Fonds. Zij kunnen later zelf beslissen welke projecten en activiteiten ze financieren, afhankelijk van de maatschappelijke noden van het moment.

Eerste oproep Lokaal Fonds

Startkapitaal

Het fonds krijgt een startkapitaal 110 miljoen euro. Die som wordt belegd, enkel de opbrengsten ervan worden gebruikt om projecten en activiteiten te financieren. Aan het beginvermogen wordt niet geraakt.

Net zoals het Nobelfonds, kan het Lokaal Fonds op die manier eeuwenlang blijven bestaan. De gemeenschappen van Dessel en Mol zullen elk een gelijk deel van de opbrengsten uit het fonds ontvangen. Ze beslissen zelf waar ze het geld voor gebruiken.

Campagnebeeld Lokaal Fonds

Veiligheid op lange termijn

Het Lokaal Fonds draagt bovendien zijn steentje bij aan de veiligheid op lange termijn. Door eeuwenlang nieuwe projecten en activiteiten te steunen, houdt het immers de herinnering aan de oppervlaktebergingsinstallatie levendig.

Samen met andere initiatieven zorgt het fonds er zo voor dat de bevolking over driehonderd jaar nog altijd weet dat er onder de heuvels in het landschap een bergingsinstallatie ligt.

Voorschot

2016_Lokaal Fonds - Fonds Local_ONDRAFNIRAS.jpg

De financiering van het fonds is gekoppeld aan het verkrijgen van de nucleaire vergunning voor de bouw en exploitatie van de oppervlaktebergingsinstallatie.

Pas wanneer het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) die vergunning verleent, wordt het Lokaal Fonds stapsgewijs gevuld.

Omdat de vergunningsprocedure meer tijd in beslag neemt dan voorzien, maakte NIRAS al een voorschot vrij van één miljoen euro.