Overslaan en naar de inhoud gaan

Natuurbeheer

2017_Natuurbeheer - Gestion de la nature1_ONDRAFNIRAS.jpg

Zo’n 70 hectare van de oppervlaktebergingssite blijft in een eerste fase onbebouwd. Op dat uitgestrekte terrein wil NIRAS de natuur alle kansen geven en onder meer de oorspronkelijke heidevegetatie in ere herstellen.

In samenwerking met tal van partners stelde NIRAS een natuurbeheerplan op met acties tot 2033.

Natuurbeheerplan

2014_Natuurbeheer-Gestion de la nature2_ONDRAFNIRAS.jpg

Met haar natuurbeheerplan wil NIRAS de biodiversiteit en de zachte recreatie stimuleren in het onbebouwde gebied van de bergingssite. Het plan moet de site doen uitgroeien tot een gevarieerd landschap van heide en bos.

NIRAS stelde het natuurbeheerplan op samen met de partnerschappen STORA en MONA, het Agentschap voor Natuur en Bos en plaatselijke natuurverenigingen.

2014_Natuurbeheer-Gestion de la nature3_ONDRAFNIRAS.jpg

Plaggen, maaien en grazen

Op de terreinen is de oorspronkelijke vegetatie gedeeltelijk overwoekerd geraakt door het pijpenstrootje. Om de heide er nieuw leven in te blazen zijn aangepaste natuur-herstelwerken nodig. Daarvoor zijn verschillende methodes mogelijk: plaggen, maaien of schapen laten grazen.

NIRAS testte die drie natuurbeheermethodes de afgelopen jaren uit. Met resultaat: de heide is op verschillende plaatsen opnieuw beginnen te groeien en het pijpenstrootje verliest terrein.

2016_Natuurbeheer-Gestion de la nature4_ONDRAFNIRAS.jpg

Twee biodiverse poelen

In 2015 liet NIRAS een kleine en een grote poel aanleggen op de bergingssite. Op die manier werd een biotoop gecreëerd voor amfibieën en insecten. Ook typische water- en moerasplanten zoals de veelstengelige waterbies komen er aan hun trekken.

2017_Natuurbeheer - Gestion de la nature5_ONDRAFNIRAS.jpg

Zachte recreatie

Wandelaars en fietsers zullen van de nieuwe natuur kunnen genieten. Door het gebied loopt een netwerk van paden. Een klein centraal deel van het terrein wordt ontoegankelijk gemaakt. Zo kunnen planten en dieren zich er ongestoord ontwikkelen.

Landschapspark

Tabloo_Landschapspark-Parc paysager.jpg

Ook bij het ontwerp van het landschapspark rond het bezoekerscentrum Tabloo speelt natuurbeheer een rol. De architecten streefden in hun ontwerp naar een evenwicht tussen natuur en recreatie.

Zo blijven waardevolle stukken natuur behouden, en wordt met heideherstel en met de ontwikkeling van schraal grasland ingezet op streekeigen vegetatie.

Boscompensatie

De bomen die moesten verdwijnen voor de bergingssite heeft NIRAS even verderop gecompenseerd aan het natuurgebied Den Diel. In 2019 en 2020 werden er ongeveer 11 hectare aan nieuwe bomen en vegetatie aangeplant. De percelen, die eigendom zijn van de gemeente Dessel, maken deel uit van het Natura 2000-netwerk. NIRAS blijft tot 2025 instaan voor het onderhoud van het nieuwe bos. Daarna neemt de gemeente Dessel het beheer van de terreinen over. We doen er alles aan om op dat moment een gezond, gevarieerd bos over te dragen aan de Desselse gemeenschap.