Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe resultaten 3xG-studie bekend

Vijfjaarlijks rapport 3xG-studie

Begin vorige zomer presenteerden de onderzoekers van 3xG een rapport over de kankercijfers in Dessel, Mol en Retie. Dat vullen ze nu aan met cijfers over ziekenhuisopnames en aangeboren afwijkingen in de regio. Het laatste luik van het rapport, een analyse van de sterftecijfers, volgt later dit jaar.

In opdracht van NIRAS en de partnerschappen STORA en MONA vindt in Dessel, Mol en Retie de 3xG-studie plaats. 3xG staat voor Gezondheid-Gemeenten-Geboorten. De studie is opgebouwd uit twee delen: een humane biomonitoring en een vijfjaarlijks rapport van ziekte- en sterftecijfers. Een samenwerkingsverband van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), de UAntwerpen en het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) voert de studie uit.

‘Over het algemeen gunstig’

“Voor het vijfjaarlijkse rapport van de 3xG-studie hebben we recent de cijfers geanalyseerd van het aantal hospitalisaties en aangeboren afwijkingen in de regio”, zegt onderzoekster Annelies De Decker van het PIH. “Het aantal hospitalisaties vergeleken we met de Vlaamse cijfers, het aantal aangeboren afwijkingen met data uit de provincie Antwerpen. Daarbij hielden we rekening met verschillen in bevolkingsdichtheid en in leeftijd. Het resultaat van onze analyse is over het algemeen gunstig.”

Ziekenhuisopnames

Zo waren er in Dessel, Mol en Retie de voorbije jaren relatief minder ziekenhuisopnames voor schildklierproblemen bij vrouwen en voor suikerziekte bij mannen. “Bij vrouwen lag het totale aantal hospitalisaties bovendien lager dan gemiddeld in Vlaanderen. Maar bij mannen zien we dan weer een groter aantal ziekenhuisopnames. In beide groepen waren er daarnaast meer hospitalisaties voor hart- en vaatziekten.”

Aangeboren afwijkingen

“Wat de cijfers over aangeboren afwijkingen bij pasgeborenen betreft, kwamen hartafwijkingen minder vaak voor in de onderzochte gemeenten”, zegt Annelies De Decker. “Wel stelden we meer heupproblemen bij de geboorte vast. Dat wordt best verder onderzocht, want mogelijk spelen hier factoren mee zoals een specifieke manier van registreren.”

“Op het vlak van aangeboren afwijkingen blijkt ook dat open ruggetjes relatief vaker voorkomen in de 3xG-regio. Maar we moeten voorzichtig zijn bij het interpreteren van dat resultaat. Het gaat hier om kleine aantallen waardoor toevalligheden een grote rol kunnen spelen.”

Preventieve acties

Later dit jaar wordt het vijfjaarlijkse rapport nog aangevuld met de sterftecijfers voor de regio. Die kunnen meer duidelijkheid geven over de betekenis van het grotere aantal ziekenhuisopnames voor hart- en vaatziekten. Ondertussen gaan de onderzoekers alvast aan de slag met deze cijfers.

“We willen de onderzoeksresultaten nu voorleggen aan de gezondheidssector en de beleidsmakers uit de regio, zodat ze er meegenomen kunnen worden in een preventief gezondheidsbeleid. Daarbij zullen we bekijken welke acties er nodig zijn. Zo kan er bijvoorbeeld een campagne komen die de inname van foliumzuur stimuleert bij een zwangerschap(swens). Dat kan immers helpen om een open ruggetje te voorkomen.”

 

Het rapport zelf, de samenvatting en de presentatie van de onderzoeksresultaten kan u downloaden op de website van 3xG.