Overslaan en naar de inhoud gaan

De bevolking beslist mee

Inspraak en participatie vormen een rode draad doorheen het hele oppervlaktebergingsproject. De lokale bevolking van Dessel en Mol wordt van in het begin nauw betrokken bij het project, daarbij vertegenwoordigd door respectievelijk de partnerschappen STORA en MONA. Beide partnerschappen zaten mee aan de ontwerptafel. En ook vandaag zijn ze nog nauw betrokken bij de uitwerking van zowel de technische als de maatschappelijke aspecten van het project. Dat gebeurt via een uniek model van co-design, geloofd in binnen- en buitenland.

Uniek participatiemodel

De lokale bevolking van Dessel en Mol wordt nauw betrokken bij het oppervlaktebergingsproject. Ze wordt daarbij vertegenwoordigd door de partnerschappen STORA (Dessel) en MONA (Mol). Beide partnerschappen zaten van bij de start van het project mee rond de ontwerptafel. Via een uniek model van co-design tekenden ze mee het technische ontwerp van de bergingsinstallatie uit.

De Desselaars en de Mollenaars stelden ook voorwaarden om de oppervlaktebergingsinstallatie op hun grondgebied te aanvaarden. Die voorwaarden werkt NIRAS samen met STORA en MONA uit tot meerwaardeprojecten die bijdragen aan de welvaart en het welzijn in de regio. En dat zullen we ook in de toekomst blijven doen. In een maatschappelijk contract met de partnerschappen en de gemeenten Dessel en Mol leggen we ons engagement ten aanzien van de lokale bevolking formeel vast.

Lees meer
Partnerschappen-Partenariats (3).jpg

Partnerschappen

De partnerschappen STORA en MONA werden opgericht om te onderzoeken of een oppervlaktebergingsinstallatie voor laag- en middelactief kortlevend afval haalbaar is in hun gemeente. Vandaag werken ze nog steeds actief mee aan de realisatie van alle onderdelen van het bergingsproject, zowel de technische als de maatschappelijke. Ook wanneer de bergingsinstallatie er staat, zal er een belangrijke rol weggelegd zijn voor beide partnerschappen.

Lees meer
Gedragen oplossing - Solution acceptable.jpg

Historiek van het bergingsproject

Aan de beslissing om de oppervlaktebergingsinstallatie in Dessel te bouwen ging een heel proces vooraf. Wat in de jaren tachtig begon als een technisch vraagstuk, groeide uit tot een breed gedragen project met belangrijke meerwaarden voor de bevolking van Dessel en Mol.

Lees meer