Overslaan en naar de inhoud gaan

‘Reporters van morgen’ werken aan kennisoverdracht

Expo Tabloo

Begin 2022 opent het gloednieuwe bezoekerscentrum Tabloo haar deuren voor scholen. En daar hoort de opstart van een nieuwe jaarlijkse traditie met de lagere scholen uit Dessel en Mol bij: ‘Reporters van morgen’. Een initiatief van NIRAS in samenwerking met de partnerschappen STORA en MONA.

Bezoekerscentrum Tabloo Dessel

Tabloo is het bezoekers- en ontmoetingscentrum over radioactiviteit en radioactief afval in Dessel. Het ligt op een unieke site, vlak bij de plaats waar laag- en middelactief kortlevend radioactief afval veilig en voorgoed geborgen zal worden. Het grote publiek is welkom vanaf het voorjaar van 2022.

Op zoek naar verhalen

Via het project ‘Reporters van morgen’ gaan leerlingen van het zesde leerjaar op zoek naar verhalen van oudere generaties en schrijven die neer. Verhalen die de moeite zijn om te onthouden en door te geven, bijvoorbeeld van hun grootouders. Om hen hierbij te helpen werd samen met de vzw Creatief Schrijven een lespakket voor in de klas ontwikkeld.

Bij het project hoort ook een feestelijke dag in Tabloo voor de leerlingen en hun geïnterviewden. Daar dragen de leerlingen hun verhaal over aan Tabloo. De verhalen zullen gedurende tientallen en zelfs honderden jaren bewaard worden, onder andere op speciaal chloorvrij papier. De werkgroep ‘Levend geheugen’ met vrijwilligers van de partnerschappen STORA en MONA neemt die taak op zich.

Expo Tabloo

Kennis doorgeven

De bedoeling van ‘Reporters van morgen’ is om samen met de leerlingen na te denken over het belang van kennisoverdracht van generatie op generatie, alsook over hoe en welke informatie bewaard moet worden. Wat dan weer aansluit bij het oppervlaktebergingsproject in Dessel, want de kennis over de bergingsinstallatie en het geborgen radioactieve afval zal gedurende honderden jaren doorgegeven moeten worden.

Levend geheugen

Zodra al het radioactieve afval geborgen is, zal de bergingsinstallatie enkel nog te herkennen zijn aan twee grote heuvels in het landschap. De installatie zal dan nog gedurende 300 jaar gemonitord moeten worden. Het is daarom belangrijk dat alle informatie van generatie op generatie doorgegeven wordt. NIRAS richtte in 2012 - samen met de partnerschappen STORA en MONA - de werkgroep ‘Levend geheugen’ op. Die werkgroep buigt zich over strategieën om de kennis over de bergingsinstallatie en het geborgen afval te bewaren en levendig te houden.

Expo TablooExpo TablooExpo Tabloo