Publicaties

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

01 maart 2009

NIRAS werkt al geruime tijd aan een oplossing voor het langetermijnbeheer van radioactief afval van de categorieën B en C (hoogactief en langlevend afval). In 2009 zal dit ingepast worden in het kader van de wet van 13 februari 2006 betreffende planmatige milieubeslissingen. Na een brede maatschappelijke consultatie en na afloop van de wettelijke
procedure zal de regering over alle elementen beschikken om oordeelkundig te kunnen beslissen.

Pages