Publicaties

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

09 januari 2011

Het Afvalplan van NIRAS heeft tot doel te beantwoorden aan de vereisten van het koninklijk besluit van 30 maart 1981, zoals gewijzigd, houdende bepaling van de opdrachten en de werkingsmodaliteiten van de instelling, dat haar verplicht een algemeen programma voor het beheer op lange termijn op te stellen voor het radioactieve afval, en van de wet van 13 februari 2006 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s en de inspraak van het publiek bij de uitwerking van de plannen en programma’s in verband met het milieu.

Het beantwoordt tevens aan de vraag die de voogdij in 2004 aan NIRAS heeft gericht om een maatschappelijke dialoog over het langetermijnbeheer van geconditioneerd hoogactief en/of langlevend afval (B&C-afval) voor te bereiden en te starten en alle mogelijke strategieën voor dit beheer te evalueren, teneinde een beslissing mogelijk te maken over de beheeroplossing die moet worden gerealiseerd om mens en milieu te beschermen zolang dit afval een risico vormt.

Pages